På svenska In English
Allmänt
Vi reserverar oss för att produktinformation och produktbilder inte alltid exakt återger produkternas verkliga utseende. Vi friskriver oss alla former av skador som kan uppkomma på fordon, person eller annat i samband med montage eller användande av våra produkter, samt eventuell negativ inverkan på fordonets säkerhet, köregenskaper eller garantiomfattning.
 
 • Beställning
  Alla beställningar sker via Internet. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som utföres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

   
 • Priser
  Alla priser är angivna i SEK (svenska kronor) INKLUSIVE MOMS. Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella prisfel samt korrigera för valutaförändringar. Kunden kommer i sådana fall informeras om denna ändring, samt ges möjlighet att avbryta ordern.

   
 • Betalningsalternativ
  Betala kostnadsfritt enligt Webshopen's kassa till exempel Visa/Mastercard & Payson.

    
 • Leveranstider
  Normal leveranstid är 5 vardagar från den dag då beställningen skapades. Om en artikel ej finns tillgänglig på lager så meddelas Du om detta. Vi reserverar oss för slutförsäljning samt för de eventuella prisfel som kan uppstå om någon av våra leverantörer har registrerat en fel priskod eller ett felaktigt pris. Utifall att en vara skulle vara slutsåld kan leveranstiden hamna mellan 7 till 45 dagar. Vid längre leveransförsening har Du alltid möjlighet att upphäva köpet. Kontakta i så fall kundtjänst under kontakt nedan.

   
 • Frakt
  Alla leveranser sker med av oss vald speditör. Leveranssätt presenteras innan slutförande av beställning och debiteras enligt speditörens gällande prislista. Det är köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt. Det är också köparens ansvar att tillse att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe innan sista avhämtningsdatum.
    
 • Ej utlöst paket
  För paket som ej löses ut förbehåller vi oss rätten att fakturera kunden kostnaderna för frakt, returfrakt, expeditionsavgift och hanteringskostnad på totalt 299 kr.
  Vi skickar ingen påminnelse utan ärendet går efter fakturans förfallodatum direkt till inkasso!

   
 • Transport
  Om varan skadas eller kommer bort under transporten är Salt Slush Racing AB betalningsansvarig. Du måste dock meddela vår kundtjänst inom 14 dagar. Om varan skadas eller kommer bort vid återsändande, är kunden betalningsansvarig.

   
 • Förändring av order
  Du har givetvis fram tills dess att ordern färdigställts rätt att förändra din order utan kostnad, annat än prisskillnad på vara. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

   
 • Avbeställning
  Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern färdigställts. Med färdigställade menas att varan/varorna är packade samt att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern färdigställts är ej möjlig. Du som kund är då skyldig att mottaga försändelsen. En avbeställning är ej giltig förrän en bekräftelse av detta har mottagits från oss.

   
 • Ångerrätt
  Som privatperson har Du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar Du oss så kan vi se om Du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppge de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. Vid återköp äldre än 2 månader reduceras varuvärdet med 20% för att täcka hantering av returen.

   
 • Reklamationer
  Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Skulle Du få en defekt eller fellevererad vara ska Du kontakta kundtjänst så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Kundtjänst tar emot Din felanmälan och sänder Dig en returblankett tillsammans med en förfrankerad returetikett. Skicka tillbaka varan i det skick som den mottogs åtföljd av returblanketten ifylld, så får Du varan utbytt. Den fellevererade varan skall vara i oanvänt och oskadat skick i originalförpackning.
  OBS! Innan Du returnerar defekt/fellevererad vara måste Du kontakta kundtjänst för att få reklamationen godkänd.

   
 • Returer
  Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finns tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

   
 • Information
  Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

   
 • Tvist
  Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

   
 • Force Majeure
  I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
 • Sekretess vid betalning
  Alla kortuppgifter hanteras krypterat och säkert av respektive betalningsystem. 
 • Kontakt, företag- och adress-upgifter:

         Om du har frågor gällande ditt köp eller din vara kontakta någon av oss nedan.    

         Håkan Björnsson: hakan@saltslush.se   Tel: 0706 572152
         Anders Karlsson: anders@saltslush.se   Tel: 0733 742262         
         Karl-Johan Ekman: kalle@saltslush.se
         Magnus Börjesson: magnus@saltslush.se

         Adress: Salt Slush Racing AB
                     Rödalidsvägen 5
                     417 28 Göteborg
       Org nummer: 556973-8098